Video – upptagning

2017

​Den rättfärdige skall leva av tro, Rom. 1:17 Asbjørn Hjorthaug

​Utfordringer med å være en luthersk bekjennelseskirke i 2017​ Asbjørn Hjorthaug​

​Människan inför Gud i GT  Mats Eskhult

​Sola Scriptura – Skriften allena Åke Malander

Soli Deo gloria – Gud allena tillhör äran och härligheten, Uppb. 19:1 Lars Borgström

Det lutherske kirkefellesskap Asbjørn Hjorthaug​

​Sola Gratia och Sola Fide. Nåden allena och Tron allena Åke Malander

​Luther och gudstjänsten Åke Malander

Luther, ekteskapet og familien Brandt Klawitter

Jesus är vägen, sanningen och livet Lars Borgström

Högmässopredikan 2 Pet.1:16-18 Asbjørn Hjorthaug

2016​

Den kristna gemenskapen på apostlarnas tid och i dag. Åke Malander
Främmande lärdomar, på Jesu tid och i vår tid. ……………Mats Eskhult
Skriv till församlingens ängel i Efesus: … ……………….Lars Borgström

Profeten Amos och vår tid. ………………………………………Åke Malander

Skriftens syn på homofili og ekteskap……………….. Asbjørn Hjorthaug

Jag kommer snart Håll fast det du har ……………….Ingemar Andersson
Högmässopredikan 1 kor 12:1-11 ……………………...Asbjørn Hjorthaug

Lytt til foredrag fra kirkehelg på Knapstad 20-21 mai 2017

​Jag tror på en helig, almännelig (katolsk) kyrka Åke Malander

​Kyrkans ämbete – skillnad mellan evangelisk och romersk -katolsk lära? Lars Borgström

Presteinnsettelses og gudstjeneste med preken av Brandt Klawitter