Vi tror och bekänner

Vi som är med i ELBK tror, lär och bekänner att Bibeln är Guds ofelbara ord, som utgör norm, regel och rättesnöre för tro, lära och bekännelse, Ef. 2:20.

Det lilla barnet mottar den Helige Ande i dopet. Det blir ett Guds barn i kraft av Jesu död för oss. Dopet är ett sakrament som ger oss tron och syndernas förlåtelse. Det är viktigt att vi lever i vårt dop. Gud tar sig an oss som sina barn och påminner oss hela tiden om vad vi äger i Jesus Kristus.

Den kristna kyrkans kännetecken är Ordet och sakramenten. I skriftermålet får vi avlösning för alla våra synder. I nattvarden mottar vi Jesu kropp och blod under bröd och vin till syndernas förlåtelse. Genom tron på Jesus äger vi en skatt som Gud gång på gång rikligt ger oss genom nådemedlen.​

Lag och evangelium är de nycklar som utesluter egna gärningar som frälsningsväg och öppnar för tron på Jesus Kristus, som är vägen, sanningen och livet. Församlingen kallar en präst som förvaltar nådemedlen åt medlemmarna.

Vi bekänner oss till de lutherska bekännelseskrifterna i Konkordieboken från 1580, därför att dessa är en sammanfattning av vad Bibeln lär.

Konkordieboken på svenska: http://www.logosmappen.net/?page_id=214

Konkordieboken på norska: Nasjonalbibelioteket Jens Olav Mæland, Lunde forlag. år 2000

Konkordieboken på engelska: http://www.bookofconcord.org/

ELBK är en evangelisk kyrka. Vi förkunnar Jesus Kristus som genom sin död och uppståndelse dagligen ger oss syndernas förlåtelse och evigt liv.

ELBK är en luthersk kyrka där ”Skriften allena”, ”Nåden allena” och ”Tron allena” är en central del av vår bekännelse.