S:t Matteus Evangelisk-lutherska församling, Uppsala.

Kyrkoherde Åke Malander

För plats och gudstjänsttider, kontakta kyrkoherden på
telefon 018 35 62 35 / 0730 56 39 60​
epost: stmatteus(at)elbk.org

S:t Matteus har kyrkofellesskap med Lutherska församlingen, Stockholm