S:t Andreas församling, Ursviken

» Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten» 1 Petr. 2: 24​

«Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående, sade han: «Se Guds Lamm!»——Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hørt vad Johannes sade och hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sade till honom: «Vi har funnit Messias» -det betyder Kristus, den Smorde. Och han förde honom till Jesus». Joh. 1:35-42

S:t Andreas församling i Ursviken (cirka 12 km öster om Skellefteå) är enligt sina stadgar bunden till Den Heliga Skrift/Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och där sakramenten förvaltas efter Kristi Ord och instiftelse, vill församlingen med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning i Jesu Kristi namn.

Kyrkoherde: Åke Malander
ake.malander(at)telia.com
Kantor: Barbro Åkerström
Ordets liturgi/läspredikan: Gunnar Åkerström
Plats: Dalabacken 17 Ursviken
S:t Andreas konto på Swedbank 8420-2, 994 909862-9

Välkommen til våra gudstjänster!

Liturgisk musik:​

Uti din nåd

Det har du i ditt Ord oss sagt: I nöden mig åkalla

Kristus är uppstånden

Välsignelssehymn Herre välsigna oss nu väl

I dina händer Responsorium

Nu är en dag framliden

Fader Vår/ Pater Noster

Trosbekännelsen Credo

Hodie, Christus natus est