Predikan

Nytt Kirkeår

Nytt kirkeår

2019

Domssøndagen Matt 5: 22-29 Asbjørn Hjorthaug

Søndag før domsondag Luk 13:22-30 Asbjørn Hjorthaug

20.s.e.trefoldighet Matt 13:44-46 Åke Malander

Allehelgensdag Matt 5:13-16 Asbjørn Hjorthaug

19.s.e.trefoldighet Joh. 9:1-41 Lars Borgström

18.s.e.trefoldighet Joh. 10:22-39 Ingemar Andersson

17.s.e.trefoldighet Mark 2:18-3:6 Åke Malander

16.s.e.trefoldighet Joh 11:1-45 Asbjørn Hjorthaug

Den helige Mikaels dag Matt 10:13-16 Lars Borgström

14.s.e.trefoldighet Joh 5:1-18 Ingemar Andersson

13.s.e.trefoldighet Matt 5:43-6:4 Åke Malander

12.s.e.trefoldighet Matt 12:33-37 Asbjørn Hjorthaug

11.s.e.trefoldighet Matt 21:28-31 Lars Borgström

10.s.e.trefoldighet Joh. 8:21-29 Asbjørn Hjorthaug

9.søndag etter trefoldighet Luk.16: 1-9Ingemar Andersson

8.søndag etter trefoldighet Matt. 7:12-14 Asbjørn Hjorthaug

Kristi-förklarings-dag Joh. 13:31-32 Lars Borgström

6. s.e.trefoldighet Matt. 15:17-19 Lars Borgström

5. søndag etter trefoldighet Joh. 1:35-51 Ingemar Andersson

4. søndag etter trefoldighet Luk. 15:11-32 Asbjørn Hjorthaug

3. søndag etter trefoldighet Luk 15:11-32 Lars Borgström

2. søndag etter trefoldighet Luk 14:25-35 Ingemar Andersson

Augsburgske bekjennelsedagen Matt 11: 28-30 Asbjørn Hjorthaug

Midtsommerdagen Luk. 1:5-25 Lars Borgström

Treenighetssøndag Joh 15:1-9  og 1 Joh 3:1-12 Åke Malander

2. pinsedag Joh 6:44-51 Lars Borgström

1. pinsedag Joh. 15: 10-17 Asbjørn Hjorthaug

6. søndag etter påske Joh. 15:18-27 Lars Borgström

Kristi himmelfartsdag Joh 17:24-26 Åke Malander

Bönsöndagen II Joh. 17:18-23 Ingemar Andersson

4. søndag etter påske Joh. 17:9-17 Asbjørn Hjorthaug

3. søndag etter påske Joh. 17:1-8 Lars Borgström

2. søndag etter påske Joh. 21: 15-25 Åke Malander

1. søndag etter påske Joh. 21:1-14 Ingemar Andersson

2. påskedag Joh. 20:11-18 Asbjørn Hjorthaug

Påskedagen Joh. 20:1-10 Lars Borgström

Langfredag Joh. 18-19 Åke Malander

Skjærtorsdag Joh. 13.1-20 Ingemar Andersson

Palmesøndag Matt 26:17-30 Asbjørn Hjorthaug

5 S faste Joh 11:46-57 Lars Borgström

Midtfastesøndagen Mark 14:17-26 Åke Malander

Jomfru Marias Budskapsdag Luk 1:39-45 Ingemar Andersson

2.S faste Luk 7:36-50 Asbjørn Hjorthaug

1.S.faste Matt 16:21-33 Lars Borgström

​Fastelavenssøndag Joh. 12:20-33 Åke Malander

S Seksagesima Joh 12:34-43 Lars Borgström

S Septuagesima Matt 19:27-30 Asbjørn Hjorthaug

5 s etter Epifania Matt 13:24-30 Lars Borgström

​Jungfru Marie Kyrkogångs dag Joh 1:16-18 Åke Malander

3 s etter Epifania Joh. 4:27-42 Ingemar Andersson

2 s etter Epifania Joh. 4:5-26 Asbjørn Hjorthaug

1 s etter Epifania Joh. 7:14-18 Lars Borgström

Epifania 13 dag jul Joh. 8:12 Åke Malander

Nyttårsdagen Joh. 14: 13-14 Ingemar Andersson

Läs predikningar och föredrag i 2018

s etter jul Luk 12:32 Asbjørn Hjorthaug

2 juldag Matt 23:34-39, Matt 10:32-39 Lars Borgström

Juledagen Joh 1:1-14 Åke Malander

4 advent Joh 5:30-47 Ingemar Andersson

3 advent Matt 11:1-19 Asbjørn Hjorthaug

2 advent Luk 12: 35-40 Lars Borgström

1 advent Joh. 18:36-37 Åke Malander

Nytt kirkeår

Domssøndagen Matt 25:31-46 Ingemar Andersson

s før domssøndagen Matt 25:1-3 Asbjørn Hjorthaug

​24 s etter Treenighet Matt 9:18-26 Lars Borgström

23 s etter Treenighet Matt 22:15-22 Åke Malander

​Allehelgensdag/Bönsöndagen Matt 5:1-12 Ingemar Andersson

22 s etter Treenighet Matt 18:23-35 Asbjørn Hjorthaug

21 s etter Treenighet Joh 4:43-54 Lars Borgström

20 s etter Treenighet Matt 22:1-14 Åke Malander

19 s etter Treenighet Matt 9:1-8 Asbjørn Hjorthaug

Den helige Mikaelsdagen Matt 18:1-11 Asbjørn Hjorthaug

17 s etter Treenighet Luk 14:1-11 Lars Borgström

16 s etter Treenighet Luk 7:11-17 Lars Borgström

15 s etter Treenighet Matt. 6:24-34 Asbjørn Hjorthaug

14 s etter Treenighet Luk 17:11-19 Lars Borgström

13 s etter Treenighet Luk 10:23-37 Asbjørn Hjorthaug

12 s etter Treenighet Mark 7:31-37 Åke Malander

11 s etter Treenighet Luk 18:9-14 Ingemar Andersson

10 s etter Treenighet Luk 19:41-48 Asbjørn Hjorthaug

9 s etter Treenighet Luk 16:1-9 Lars Borgström

8 s etter Treenighet Matt 7:15-21 Åke Malander

Kristi forklaringsdag Matt 17:1-8 Ingemar Andersson

6 s etter Treenighet Matt 5:20-26 Asbjørn Hjorthaug

5 s etter Treenighet ​Luk 5:1-11 Lars Borgström

Augsburgske bekjennelsens dag Matt. 11:25-30 Åke Malander

Midtsommardagen Luk 1:57-80 Lars Borgström

3 s etter Treenighet Luk15:1-10 Asbjørn Hjortaug

2 s etter Treenighet Luk 14:15-24 Ingemar Andersson

1 s etter Treenighet Luk 16:19-31 Asbjørn Hjorthaug

Heliga Treenighetens dag Joh. 3:15 Lars Borgström

Pingstdagen Joh.14:22-31 Ingemar Andersson

Bönesöndagen Joh. 16:23-33 Ingemar Andersson

4 s etter påske Joh 16:5-15 Åke Malander

3 s etter påske Joh 16:16-22 Lars Borgström

2 s etter påske Joh 10:11-16 Asbjørn Hjorthaug

1 s etter påske Joh.20:19-31 Asbjørn Hjorthaug

2 Påskedag Luk. 24:13-15 Åke Malander

Påskedagen Mark.16:1-8 Lars Borgström

Langfredag Matt.27:55-66 Ingemar Andersson

Skjærtorsdag Joh. 13:1-20 Lars Borgström

Palmesöndagen Joh. 12:1-19 Asbjørn Hjorthaug

Jungfru Marie Bebådelsedag Luk 1:26-38, 46-55 Ingemar Andersson

Midtfastosöndagen Joh 6:1-15 Åke Malander

3 s i Faste Luk 11:14-28 Lars Borgström

2 s i Faste Matt 15:21-28 Asbjørn Hjorthaug

1 s i Faste Matt 4:1-11 Ingemar Andersson

Askonsdagen Joel 2:12-17 Åke Malander

Kyndelsmässodagen Luk 2:22-32 Asbjørn Hjorthaug

​Fastlagssöndagen Luk. 18:31-43 Lars Borgström

4 Epifania Matt 20:1-16 Ingemar Andersson

3 Epifania Matt 8:1-13 Åke Malander

Heliga Tre Konungars Dag Matt 2:1-12 Asbjørn Hjorthaug

Nyårsdagen Klages. 3:22-23 Lars Borgström

Läs predikningar och föredrag i 2017

Annandags jul Matt 23:34-39 Asbjørn Hjorthaug

S efter juldagen Luk 2.33-40 Lars Borgström

​1 Juledag Ingemar Andersson Luk. 2:1-20

4 Advent Åke Malander

3 Advent Matt 11:1-10 Lars Borgström

2 Advent Luk 21:25-36 Asbjørn Hjorthaug

1 Advent Matt 21:1-11 Ingemar Andersson

Nytt kirkeår

Nytt kirkeår

Domssöndagen Matt 13: 47-52 Åke Malander

S. före Domssöndagen Matt 25:14-30 Lars Borgström

22 Trinitatis Mark. 4:21-25 Asbjørn Hjorthaug

21 Trinitatis Matt 9: 27-31 Ingemar Andersson

Alla Helgons Dag Luk 6: 20-26 Åke Malander

20 TrinitatisMatt 21: 33-46 Asbjørn Hjorthaug

19 Trinitatis Luk 13:10-17 Ingemar Andersson

18 Trinitatis Markus 10:17-27 Ingemar Andersson

17 Trinitatis Mark 7:1-23 Lars Borgström

St.Mikaels dag Mark 9:33-50 Asbjørn Hjorthaug

15 Trinitatis Matt 6:19-23 Ingemar Andersson

14 Trinitatis Luk 4:23-30 Åke Malander

13 Trinitatis Matt 11:25-30 Lars Borgström

12 Trinitatis Mrk. 7:31-37 Asbjørn Hjorthaug

11 Trinitatis Luk 18:9-14 Ingemar Andersson

10 Trinitatis Luk 19:41-48 Åke Malander

9 Trinitatis Luk 16:10-17 Lars Borgström

8 Trinitatis Matt: 22-29 Asbjørn Hjorthaug

Kristi Förklarings dag Matt 17: 1-13 Ingemar Andersson

6 Trinitatis Matt 5:20-26 Åke Malander

5 Trinitatis Mark 16:13-20 Lars Borgström

4 Trinitatis Matt 7:1-16 Asbjørn Hjorthaug

3 Trinitatis Matt 9:9-13 Ingemar Andersson

Augsburgska Bekännelsensdag Matt 11:25-30 Ingemar Andersson

Midsommardagen Jesaia 40:1-8 Åke Malander

1 Trinitatis Matt 16:24-27 Lars Borgström

Trinitatis Joh 15:1-9 Asbjørn Hjorthaug

2 Pingst Joh 3:16-21 Ingemar Andersson

Pingstdagen Ap.gj 2 Åke Malander

6 e Påskdagen Luk 12:4-12 Ingemar Andersson

Kristi himmelfärds dag Luk 24:49-53 Asbjørn Hjorthaug

Bönsöndagen Luk 11:1-13 Ingemar Andersson

4e Påskdagen Joh 7:37-39 Åke Malander

3 e Påskdagen Joh 14:1-12 Lars Borgström

2 e Påskdagen Joh 10:1-10 Asbjørn Hjorthaug

1 e Påskdagen Joh 20:19-31 Lars Borgström

Annandag Påsk Matt 28:9-15 Åke Malander

Påskdagen Matt 28:1-8 Lars Borgström

Långfredagen Joh 18-20 Asbjørn Hjorthaug

Skärtorsdag 1 kor 11:23-29 Lars Borgström

Palmesöndagen Luk 22:7-23 Åke Malander

Passionssöndagen Joh8:30-45 Lars Borgström

Jungfru Maria sin bebådelsedag

3 Faste Luk 4:31-37 Ingemar Andersson

2 Faste Mark 9:14-32 Åke Malander

1 Faste Luk 10:17-20 Lars Borgström

Askonsdag Matt 6: 16-21 Asbjørn Hjorthaug

Fastlagssöndagen Mark. 10:32-45 Ingemar Andersson

Sexuagesima Luk8:4-15 Åke Malander

Septuagesima Matt 17:7-10 Lars Borgström

Kyndelsmässodagen Matt 13:31-33 Asbjørn Hjorthaug

​4 Epifania Matt 14:22-36 Ingemar Andersson​

​3 Epifania Matt 8:14-17 Åke Malander

2 Epifania Luk 19:1-10 Lars Borgström

1 Epifania Matt 12:46-50 Asbjørn Hjorthaug

Heliga Tre Konungars Dag Luk 11:29-36 Ingemar Andersson

Nyårsdagen Klag. 23:22-23 Lars Borgström

Läs predikningar och föredrag i 2016

2 Juldag Matt 23:34-49 Ingemar Andersson

1 Juldag Matt 1:18-25 Åke Malander

4 Advent Joh.5:30-47 Lars Borgström

3 Advent Luk 3:1-11 Asbjørn Hjorthaug

2 Advent Luk 17:20-30 Ingemar Andersson

1 Advent 2016 Luk 4:16-22 Åke Malander

Nytt Kirkeår

Domssöndagen Joh 5:22-29 Ingemar Andersson

S f Domssøndagen Luk 13:22-30 Asbjørn Hjorthaug

Alla Helgons dag Matt 5:13-16 Åke Malander

23 Trinitatis Mark 12:41-44 Asbjørn Hjorthaug

22 Trinitatis Matt 18:15-22 Ingemar Andersson

21 Trinitatis Matt 16:1-4 Åke Malander

20 Trinitatis Matt 13:44-46 Lars Borgström

Den Heliga Mikaels dag Mark 10:13-16 Åke Malander

18 Trinitatis Joh 10:22-39 Ingemar Andersson

17 Trinitatis Mark 2,18:3-6 Åke Malander

16 Trinitatis Joh 11:1-45 Lars Borgström

15 Trinitatis Luk 10:38-42 Asbjørn Hjorthaug

14 Trinitatis Joh 5:1-18 Ingemar Andersson

13 Trinitatis Matt5:43-6:4 Asbjørn Hjorthaug

12 Trinitatis Matt 12:33-37 Lars Borgström

11 Trinitatis Matt. 21:28-32 Lars Borgström

10 Trinitatis Joh. 8:21-29 Ingemar Andersson

9 Trinitatis Luk 12:41-48 Åke Malander

8 Trinitatis Rom 4: 1-18 Lars Borgström

Kristi Förklarings Dag Joh 13:31-33 Asbjørn Hjorthaug

6 Trinitatis Rom6:1-11 Lars Borgström

Augsburgska Bekännelsens dag Rom1:16-17 Lars Borgström

Johannes Döparens dag Jesaia 40:1-8 Åke Malaander

4 Trinitatis Luk 6: 36-42 Asbjørn Hjorthaug

3 Trinitatis Luk 15:11-32 Ingemar Andersson

2 Trinitatis Rom 1:18-32 Lars Borgström

1Trinitatis Luk 12:13-21 Åke Malander

Heliga Treenighetens dag Joh 15:1-9 Asbjørn Hjorthaug

Pingstdagen Joh 15:10-17 Ingemar Andersson

6 ER Påskdagen Joh 15:18-27 Lars Borgström

Kristi Himmelfärdsdag Luk24:49-53 Ingemar Andersson

Bönesöndagen Joh.17:18-23 Asbjørn Hjorthaug

4 E. Påskdagen Joh.17:9-17 Ingemar Andersson

3 E. Påskdagen 1Pet 2:11-20 Lars Borgström

2 E. Påskdagen Joh. 21:15-25

1 E. Påskdagen Joh 21:1-14 Asbjørn Hjorthaug

Påskdagen Matt 28: 1-8- Ingemar Andesson

Långfredagen Jes 53 Åke Malander

Skärtorsdag Joh 13:1-20 Asbjørn Hjorthaug

Palmsöndagen Matt 26:17-30 Ingemar Andersson

Jungfru Marie Bebådelses dag Luk 1:26-38 Lars Borgsrtröm

Passionssöndagen Hebr. 9:11-15 Lars Borgström

Midtfastosöndagen Joh 6:22-36 Åke Malander

Tredje söndagen i fastan Joh 7:19-36 Asbjørn Hjkorthaug

Första söndagen i fastan Matt. 16:21-23 Lars Borgström

Askonsdag Joel 2:12-17 Åke Malander

Fastelavensøndag Joh.12:23-33 Asbjørn Hjorthaug

Kyndelsmässodagen Joh 1:15-18 Ingemar Andersson

Septuagesima Matt. 19:27-30 Lars Borgström

2 Epifania Joh 4:5-26 Åke Malander

1 Epifania Joh:14-18 Asbjørn Hjorthaug

Heliga Tre Konungars Dag Joh. 8:12 Ingemar Andersson

S.e.Nyårsdagen Joh 1:29-34 Lars Borgström

Nyårsdagen Klag. 3:22-23 Lars Borgström

2015

2.dag jul Matt 23:34-39 Ingemar Andersson

Juldagen Joh.1:1-14 Åke Malander

4.Advent Joh.3:22-36 Lars Borgström

3.Advent Matt.11:1-10 Asbjørn Hjorthaug

2.Advent Luk 21:25-36 Ingemar Andersson

1.Advent II Joh 18:34-36 Åke Malander

Nytt Kirkeår

Söndagen efter juldagen Luk 12:32 Asbjørn Hjorthaug

Domesöndagen Matt 25: 31-46. Lars Borgström

Söndag före domssöndagen Asbjørn Hjorthaug

23 Trinitatis Matt 22:15-22 Ingemar Andersson

22 Trinitatis Matt 18:23-35 Åke Malander

Alla Helgons Dag 2015 Lars Borgström

21 Trinitatis Asbjørn Hjorthaug

20 Trinitatis Ingemar Andersson

19 Trinitatis Matt 9:1-8 Åke Malander

St. Mikaels dag Upp. 12:7-12 Lars Borgström

17 Trinitatis Luk 14:1-11 Asbjørn Hjorthaug

16 Trinitatis Luk 7:11-17 Ingemar Andersson

15 Trinitatis Matt 6:24-34 Åke Malander

14 Trinitatis Luk 17:11-19 Lars Borgström

13 Trinitatis Luk 10:23-37 Asbjørn Hjorthaug

12 Trinitatis Mark. 7:31-37 Lars Borgström

11 Trinitatis Luk 18:9-14 Åke Malander

10 Trinitatis Luk 19:41-48 Lars Borgström

9 Tritatis Luk 16:1-9 Asbjørn Hjorthaug

8 Trinitatis Matt 7:15-21 Ingemar Andersson

​Kristi Förklaringsdag, Matt 17:1-9 Åke Malander

6 Trinitatis Matt 5:1-11 Lars Borgström

5 Trinitatis Luk 5:1-11 Asbjørn Hjorthaug

4 Trinitatis Luk 6: 36-42 Lars Borgström

Augsburgska Bekännelsens dag Rom. 1:16-17. Lars Borgström

Midtsommardagen Luk 1: 57-80 Lars Borgström

2 Trinitatis Luk 14: 15–24 Asbjørn Hjorthaug

Trinitatis Joh 3:1-15 Lars Borgström

1 Trinitatis Luk 16:19-31 Ingemar Andersson

Pingstdagen Joh 14:22-31Asbjørn Hjorthaug

Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan, Rugdeveien 3, N-1823 Knapstad, post@elbk.org

Ansvarig redaktör är ELBK:s ordförande