Organisation och kyrka

ELBK Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan är en egen fristående kyrkoorganisation med församlingar i Sverige och Norge. Kyrkan bildades ursprungligen 1974 i Sverige, fick sitt nuvarande namn 1990, och finns sedan 1978 också i Norge.

Varje år samlas kyrkan till en årskonferens som är kyrkans högsta organ. Årskonferensen väljer kyrkostyrelsen och godkänner dess arbete och räkenskaper. Kyrkan leds av kyrkostyrelsen som själv väljer kyrkans ordförande.

ELBK:s styrelse 
Asbjørn Hjorthaug, ordförande​/sekreterare +47 992 18 203​ asbj.hjorthaug(at)gmail.com
Åke Malander, vice ordförande +46 73 056 39 60 ake.malander(at)telia.com
Jan-Eric Andersson, kassör +46 431 43 18 38 andersson.jan.eric(at)gmail.com
Nils Svensson +46 70 555 94 83 nils.josef.svensson(at)gmail.com
Gunnar Hjorthaug, suppleant+ 47 900 87 073 gunnar.hjorthaug(at)icloud.com

Kyrkans sv. bankgironr 5633-5136
Kirkens no.bankkontonr. 1135.10.53102 

ELBK:s styrdokument
Bekännelsekyrkan bildades 1974.
Kyrkans grunddokument är från 1974. Det framställer i korthet kyrkanstro, lära och bekännelse. Kyrkans konstitution från 2005 beskriver de lagar och regler som gäller inom organisationen ELBK.

  • Gratia
  • Gratia är ELBK:s publikation som ges ut med upp till fyra nummer per år.
  • Predikomissionen
  • Till alla kyrkoårets helgdagar skickas en predikan ut med e-post eller brev.  Den läggs också ut här på hemsidan där det finns ett predikoarkiv.

Bibelkalender
Det ges varje år ut en bibelkalender med textförslag för morgon och kväll varje dag.

Kyrkogemenskap

Den evangelisk-lutherske frikirke i Danmark (http://www.vivit.dk).​

Dokument som bakgrund för konstanterande av kyrkogemenskap,
utarbetat av deltagarna i ”Nordisk frikonferens”, forum för bekännande evangelisk-lutherska kyrkor i Norden.

2022 Årsmøteprotokoll