Evangelisk – lutherska bekännelsekyrkan

ELBK är en kyrka med församlingar i Sverige och Norge.

Vi holder fast ved at Bibelen er Guds ufelbare ord. Vi lär samma evangelium som Jesus Kristus förkunnade för sina lärjungar. Det är evangeliet om Jesus som genom sitt liv, sin död och uppståndelse förklarar alla människor fria och rättfärdiga inför Gud. Genom tron på Jesus får vi syndernas förlåtelse och evigt liv, och blir Guds barn.

ELBK är en luthersk kyrka. ”Skriften allena”, ”Nåden allena” och ”Tron allena” är centrala begrepp i den lutherska bekännelsen.

Vi bekänner oss till Konkordieboken från 1580, som är den lutherska kyrkans bekännelseskrift och en sammanfattning av vad Bibeln lär.