Den Lutherske forsamling, Knapstad Norge

Knapstad ligger i Hobøl kommune, Norge.
Vi finnes langs E18 mellom Oslo og riksgrensen til Sverige.

Menighetsprest: Asbjørn Hjorthaug.
e-post: asbj.hjorthaug(at)gmail.com
Mobiltelefon: +47 99 218 203

Hjelpeprest: Brandt Klawitter
e-post: bcklawitter(at)yahoo.com

Sted: Hestehagen 3. 1823 Knapstad, Østfold
Tidspunkt: Søndager vanligvis klokken 11.00 
Bankkonto: 1135.10.55202 Takk for gaven!


Velkommen til våre gudstjenester!